Wendbaarheid & Veerkracht

Veerkrachtige teams

Op weg naar een veerkrachtig individu en team!

Direct toepasbare tools

Militaire ervaring gecombineerd met Lean gedachtegoed

Training met simulatie

Coaching

Programma op maat

Wendbaarheid & Veerkracht

In je werk heb je misschien wel dagelijks te maken met wisselende omstandigheden; omstandigheden die onverwachts komen waarop je misschien niet voorbereid bent of waarin je veel of juist weinig te doen hebt (de welbekende piek- en dalmomenten).
Je hebt vaak weinig of zelfs geen invloed op de omstandigheden waarmee je te maken hebt in je werk in de zorg, in het onderwijs en wonen. Denk bijvoorbeeld aan die patiënt die ineens hard achteruit gaat, die ene leerling die maar niet wil luisteren, of een huurder die erg boos is. Deze omstandigheden kunnen wel van invloed zijn op jouw welbevinden: ze kunnen een gevoel van stress, onzekerheid en/of druk veroorzaken. Wat voor de één nog behapbaar is, is voor de ander te veel.

Het is niet altijd mogelijk om als individu zelf direct invloed uit te oefenen op factoren die stress of onzekerheid bij je veroorzaken. Maar waar je wél invloed op hebt is hoe je omgaat met deze factoren en hoe je bepaalde werkdruk die je hierdoor ervaart kunt voorkomen. Dat omgaan met een bepaalde (stress)factor, is wat wij ‘veerkracht’ noemen.

In het programma Wendbaarheid en Veerkracht hebben we kennis vanuit het Lean gedachtegoed en militaire achtergrond gebundeld en spelen we in op verschillende facetten die bijdragen aan het vergroten van de wendbaarheid en veerkracht van jou en je team.

Het doel van het programma is rust en structuur creëren onder wisselende en stressvolle omstandigheden en werken aan continue inzetbaarheid en weerbaarheid van medewerkers. Dit doen we door snelle en betrekkelijk eenvoudige interventies aan te leren. Onderwerpen zoals hot-debrief (eerste korte reflectie na een ingrijpende of stressvolle gebeurtenis), mentale kracht, erkenning en waardering en het leren herkennen van verstoringen om er vervolgens al op voorhand op te kunnen acteren, komen aan bod. Naast verschillende trainingen bieden we ook coaching-on-the-job aan.

Het programma Wendbaarheid en Veerkracht wordt op maat samengesteld. We komen graag in contact om te horen waar we je mee kunnen helpen!

Direct in contact komen met Lean Verbeeten?

Kom in contact!