Hele leerzame cursus die je een uitstekende basiskennis biedt van de lean methodiek. Geeft motivatie om hier op mijn eigen afdeling mee aan de slag te gaan!

Yellow Belt – Rivierduinen

- Yellow Belt

Leuke training waarbij je weer verder kan bouwen binnen je eigen organisatie en tools aanreikt die motiveren tot inzicht en verandering.

Yellow Belt – Rivierduinen

- Yellow Belt

Ik heb meer vertrouwen gekregen in onze zorgprocessen om tot een goede behandeling te komen. Met behulp van Lean hebben we de kans op fouten verkleind. Hetgeen resulteert in verhoging van kwaliteit en veiligheid. Zaken die niet goed lopen, maken we zichtbaar, waardoor we multidisciplinair kunnen werken aan verbetering.

Onderwijsprogramma – Instituut Verbeeten

- Onderwijsprogramma

Lean brengt ons structuur en rust. Werkafspraken zijn vastgelegd in standaarden. Onze belangrijkste standaard: wij bieden de patiënt een afspraak binnen vier werkdagen! De resultaten zijn veelzeggend: verkorting van de wachttijd en een verbeterde inzet van apparatuur en personeel. Patiënten en medewerkers blij!

Onderwijsprogramma – Instituut Verbeeten

- Onderwijsprogramma

Na de aansluiting van mijn huisartsenpraktijk bij een HOED, kwam er disbalans. Middels lean analyseerden we de problemen en bedachten we oplossingen die aansloten bij onze visie. Lean bracht binnen 6 maanden weer balans en daarmee het plezier in ons werk. We plukken er nog steeds de vruchten van.

Onderwijsprogramma – Huisartsenpraktijk Schormans

- Onderwijsprogramma

We hebben lean als de lange termijn strategie gekozen voor het verbeteren van onze processen en het ontwikkelen van onze mensen. Mooi maar ook een grote uitdaging. Op onze reis boeken afdelingen goede resultaten op de doelstellingen in ons Kompas: Patiënt tevredenheid, veiligheid, medewerker betrokkenheid en doelmatigheid. Het zet medewerkers en leiders in een andere stand.

Onderwijsprogramma – LUMC

- Onderwijsprogramma

De kracht van Lean Verbeeten is het inlevingsvermogen in de organisatie, klangerichte expertise en de aanstekende energie die de trainers uitstralen. Ze nemen je mee in een reis van toegevoegde waarde, focus creëren en het respecteren van een ieders talent. Mijn inziens een waardevolle manier tot het komen van een duurzame verbetering als eindbestemming.

Onderwijsprogramma – Instituut Verbeeten

- Onderwijsprogramma

Lean Verbeeten heeft mij meer bewust gemaakt om te werken vanuit klantwaarde i.p.v. organisatiebelang. Mijn rol van teamleider is verschoven naar facilitator en borgen van standaarden i.p.v. problemen oplossen, want dit doen de teams nu zelf.

Lean leiderschap – SJG Weert

- Lean Leiderschap

Na elke trainingsdag ontstond er een feest van herkenning in de praktijk. Met dank aan een gouden duo aan docent en vakmanschap.

Lean leiderschap – WonenBreburg

- Lean Leiderschap

Het is lang geleden dat ik zo geïnspireerd was door een opleiding. Mede door Thed en Renée ontzettend veel geleerd. En de koppeling tussen theorie en praktijk was heel waardevol!

Lean leiderschap – WonenBreburg

- Lean Leiderschap

Direct in contact komen met Lean Verbeeten?

Kom in contact!