Steven Leenheer

Directeur

leenheer.s@bvi.nl

Steven Leenheer is naast directeur zelf intensief betrokken bij diverse zorginstellingen in Nederland. Dagelijks werkt hij aan het vergroten van probleemoplossend vermogen van zorgverleners en leidinggevenden en gaat hij voor synergie en samenwerking in de zorgketen. Naast het verbeteren in de zorginstellingen is het ontwikkelen en verspreiden van lean toepassingen en principes één belangrijke drijfveer in Stevens loopbaan. Door zijn betrokkenheid bij LIDZ (Lean In De Zorgnetwerk), het organiseren van kennisdeling rondom best practices en het spreken op congressen levert hij een inspirerende en praktische bijdrage aan het starten van verbeterinitiatieven in het zorglandschap van Nederland. Want kennis krijgt pas waarde als je het toepast!

Steven studeerde Bedrijfseconomie (specialisatie Strategisch Management & Marketing Management) aan de Universiteit van Tilburg en heeft zich daarna verder gespecialiseerd in lean management aan de Universiteit van Gent.

Direct in contact komen met Lean Verbeeten?

Kom in contact!